Het leven is –

Nieuwsgierig

Ontwikkelbureau Het leven is een Circus is begin 2018 opgericht door mijzelf, Dian Verkooijen. Na ruim een decennium ervaring in leidinggevende functies met allerlei groepen mensen, zag ik een aantal thema’s in de samenwerking steeds terugkomen die universeel leken. 

Daarbij maakte het weinig uit of mijn team bestond uit medewerkers van een universiteit, een vrijwilligersorganisatie of een marketing team van een internationaal sportmerk. Zelfs bij een club creatieven met regisseur, decorbouwers, techneuten, clowns, acrobaten en muzikanten speelden dezelfde issues in het team. Als we dreigden vast te lopen, had dat steevast te maken met het onderlinge contact en was dat gerelateerd aan de doelen waar we naartoe werkten.

Voorbeelden van thema’s die speelden:

  • De groep nam lastig besluiten of kwam er op terug
  • Het was regelmatig ‘wij’ tegen ‘zij’ 
  • Het waren vaak dezelfden die initiatief namen
  • Er werd slecht naar elkaar geluisterd
  • Overleggen waren ineffectief. Er werd vooral gezonden, elke week dezelfde actiepunten 
  • Doelen waren niet altijd voor het hele team duidelijk

Gelukkig ging het ook heel vaak wel goed en lukte het om als groep verder te komen. Toch wilde ik als leider meer kunnen doen voor mijn teams dan alleen op intuïtie te varen. Ik was nieuwsgierig naar groepsdynamiek, tips en tools, en naar anderen met wie ik hierover kon sparren. Ik ben me gaan opleiden tot teamcoach, gebaseerd op de systemische aanpak. Ook heb ik een uitgebreid traject tot trainer gevolgd en ben gecertificeerd om inzicht te geven in communicatie- en gedragsstijlen, gebaseerd op het Disc instrument. Met al deze nieuwe kennis en ervaringen groeide in mij ook een sterke wil om meer leiders en teams hiermee te helpen. 

Vanuit daar is mijn eigen ontwikkelbureau gebouwd en inmiddels werk ik samen met meerdere professionals, ieder met een eigen vakgebied. Zo biedt Het leven is een Circus nu een breed pakket van diensten aan, steeds ontworpen en uitgevoerd door de specialist op dat thema. Wél altijd vanuit het perspectief #hetleveniseencircus. Dat verbindt ons.  

Het leven is een Circus.

Leef je mee?

Het leven is een Circus is meer dan alleen onze bedrijfsnaam.

Het is ons motto, een manier van kijken én leven. Er kan elke dag iets veranderen voor je. Groot en vaker nog klein, en lang niet altijd heb je daar invloed op. Hoe je met die nieuwe werkelijkheid omgaat, dáár heb je dan weer wel invloed op. En vanuit díe positie handelen levert een ongekende kracht op. Voor jezelf, voor je team en voor je bedrijf. 

 Dát is waar wij het voor doen. Doe je mee?

 

Ons Team

Het leven is een Circus werkt graag samen met deze experts. 


Dian Verkooijen

Oprichter | Teamcoach

Expert op teamontwikkeling en gedrag

Cindy Groeneveld

Trainer | Start-up owner

Gastvrijheidstrijder en ondernemerscoach

Anouk Maassen

Trainer| Facilitator

Persoonlijk leiderschap

Lieke van der Hamsvoort

Trainer | Adviseur

 Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Joris van den Hout

Trainer | Motivator

Gedragsexpert, invloed uitoefenen en sales