SLIM subsidieregeling 2020 ‚Äď Voor Leren en ontwikkelen in het MKB

 

SLIM-regeling: als jouw medewerkers zich ontwikkelen, is dat goed voor henzelf, je teams en dus zeker ook voor je bedrijf!

 

In deze blog maken we je zo goed als mogelijk ūüėČ wegwijs door de subsidietaal. Daar zijn we wel in geslaagd denken we. Hopelijk word jij net zo enthousiast over deze kans als dat wij zijn!

 

Here we go!

Wat is de SLIM-subsidie?

De Rijksoverheid heeft in 2020 de SLIM-regeling in het leven geroepen. SLIM is de afkorting voor ‚ÄėStimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen‚Äô. Daarmee wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb stimuleren.¬†

 

Wat is het doel van de SLIM-regeling?

Het doel van de SLIM-regeling is leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Gevolg: een sterke leercultuur en leerrijke werkomgeving in kleine bedrijven.

 

Wie kunnen er subsidie aanvragen?

Alle mkb-bedrijven kunnen subsidie aanvragen. Het maakt niet uit hoeveel personeel er in je organisatie werkt. Ook grotere bedrijven uit sectoren met veel seizoensarbeid (landbouw, horeca en recreatie) mogen een aanvraag indienen.

 

SLIM subsidieaanvraag indienen ‚Äď nieuwe openstelling september 2020

 

Vanaf dinsdag 1 september tot en met woensdag 30 september 2020 is het voor mkb-bedrijven dit jaar opnieuw mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen. Met deze subsidie helpt de overheid ondernemers met het cre√ęren van een leercultuur in hun bedrijf. Dat kan door initiatieven die de ontwikkeling van je personeel benutten voor een beter bedrijfsresultaat en betere werknemers.¬†

 

Hoe worden de aanvragen beoordeeld?

Mkb-ondernemers kunnen van 1 tot en met 30 september 2020 een aanvraag indienen. Wanneer er meer aanvragen zijn dan dat er budget is vrijgegeven, wordt er geloot voor de volgorde van behandeling. Het maakt dus niets uit of je je aanvraag op 1 of 30 september indient.  Wel is het nu de laatste mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen! Na toekenning heb je een heel jaar om het aangevraagde budget te besteden. Een heel jaar dus waarin je vol kunt inzetten op de ontwikkeling van je bedrijf! Zonder je zorgen te maken of je je dat kunt veroorloven, zelfs de declarabele tijd van je werknemers krijg je vergoed.

 

Wat kan ik met de SLIM-subsidie?

SLIM is de afkorting voor ‚ÄėStimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen‚Äô. De SLIM-subsidie heeft als doel om het blijven ontwikkelen van personeel gemakkelijker te maken. De filosofie hierachter is dat trends elkaar razendsnel opvolgen. Voor bedrijven kan het lastig zijn op tijd op dergelijke veranderingen in te spelen. Het personeel van uw bedrijf is hiervoor de belangrijkste schakel. Hun kennis en vaardigheden moeten op peil blijven. Dat is goed voor hen en ook voor de toekomstbestendigheid van uw bedrijf. In maart 2020 was de eerste openstelling van de nieuwe SLIM-regeling. Nu is er dus in september een tweede mogelijkheid om in te dienen. ¬†

 

Welke activiteiten komen in aanmerking?

 

Kans 1: Een Opleidings- of ontwikkelplan maken

Hiermee krijg je de scholingsbehoefte van je organisatie duidelijk. Wat heb je te doen om bij blijven, voorop te komen en te zorgen dat jouw mensen het verschil gaan maken in de markt?

Even concreet:

Idee

Uitvoeren nulmeting: in kaart brengen van de huidige stand van zaken en gewenste situatie beschrijven (stip op de horizon), dit kan uitmonden in analyse van de sterke, zwakke punten en kansen en bedreigingen in en buiten je organisatie. Het eindproduct is een strategisch opleidingsplan voor je organisatie.  

 

Kans 2: Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers

Dit geeft je inzicht in de wensen, ambities en vaardigheden van je mensen. In dit traject wordt gekeken naar het huidige werk van de mede- werker en het toekomstperspectief daarvan. Daarnaast worden de competenties (vaardigheden) en kwaliteiten van je medewerker inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken welke toekomstige loopbaanmogelijkheden hij of zij heeft op de arbeidsmarkt. Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt jou als ondernemer ook weer bij het vitaal houden van medewerkers en kan daarnaast behulpzaam zijn voor de strategische planning van je bedrijf. Idee: Plan maken: je hebt op dit moment te weinig ondersteuning op HR, je bent aan het groeien als bedrijf en je begint nu echt een systematische aanpak voor de opleiding en ontwikkeling van je medewerkers te missen. Je kunt een coach/consultant inhuren die met je medewerkers een loopbaangesprek voert en een lange termijnplan maakt.

True story

Voor twee MKB organisaties hebben we in maart 2020 de SLIM subsidie aangevraagd. Beiden hebben het doel om hun organisatie wendbaarder en flexibeler te maken. Ze willen een growth mindset realiseren, in het dna van het bedrijf en dus ook in de mensen. Een open, transparante cultuur is daarbij een voorwaarde. Evenals het goed omgaan met feedback. En dan hebben we het niet alleen over het geven en het ontvangen van feedback. Zeker ook over het vragen om continue feedback. Zelf de verantwoordelijkheid pakken om te zorgen dat je weet hoe jij ervoor staat. Dat je je ontwikkelt in je rol en als mens.

 

Kans 3: Het ontwikkelen of invoeren van een methode voor je bedrijf waarmee je werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen 

Idee 1

 Ontwikkeling van een eigen online Academy met opleidingsvideo’s en studiematerialen om het personeel aan te moedigen om te blijven leren en ontwikkelen.

Idee 2

Het ontwikkelen en invoeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met medewerkers in het bedrijf. Hieronder vallen ook adviesgesprekken of workshops die leidinggevenden helpen om betere ontwikkelgesprekken met medewerkers te voeren.  

Idee 3

Een team wat niet optimaal functioneert, naar een volgend level optrekken. Door teamcoaching en training en dus met de groep als geheel te werken aan soft skills, gespreksvaardigheden en het zetten & halen van doelstellingen.  

Idee 4

Je wil graag dat je mensen van specialisten, naar allround werknemers gaan. Dit zie je nu bijvoorbeeld veel bij online marketing afdelingen, die graag met een team van T-shaped marketeers willen werken, waarin taakroulatie gewoon wordt voor iedereen.

 

Kans 4: Praktijkleerplaatsen (derde leerweg) voor leerlingen van een beroepsopleiding

Idee

Werknemers met een kwetsbare positie een middelbare beroepsopleiding (mbo) laten volgen in de derde leerweg.

 

Hoeveel subsidie kan ik dan krijgen?

Mkb-bedrijven krijgen maximaal ‚ā¨ 24.999 subsidie. Voor een kleine ondernemer is het percentage 80% van de subsidiabele kosten. Voor een middelgrote ondernemer is het percentage 60% van de subsidiabele kosten. Samenwerkingsverbanden kunnen maximaal ‚ā¨ 500.000 aanvragen met een maximum van ‚ā¨ 200.000 per deelnemer. De maximale subsidie voor praktijkleerplaatsen derde leerweg per leerling is ‚ā¨ 2.700 per jaar.

 

Welke kosten zijn subsidiabel?

  • Externe kosten (bijv. inhuren van een specialist)
  • Directe loonkosten (op basis van brutoloon, inclusief 13e maand, exclusief vakantiegeld en overige beloningen + 32% opslag en uitgaande van maximaal 1.720 uren per jaar)
  • Een toeslag van 15% over de kosten onder a. en b. opgeteld als tegemoetkoming in overige gemaakte kosten (overhead).

Wanneer mag een project starten?

Je mag direct vanaf de dag van indiening met het project starten, en dan dus ook al kosten maken.  Wel goed om je te realiseren dat dan op eigen risico is, aangezien de aanvraag inhoudelijk nog beoordeeld moet worden. Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Initiatieven moeten in ieder geval binnen drie maanden na de verzenddatum van de toekenningsbrief starten.

 

Aan welke criteria moet een aanvraag voldoen?

De beoogde initiatieven en resultaten moeten voldoende meetbaar zijn geformuleerd; de haalbaarheid van de aanpak moet voldoende aannemelijk worden gemaakt; het initiatief is goed evalueerbaar en heeft hiervoor een degelijke opzet; subsidie moet noodzakelijk zijn voor het initiatief; subsidie ontvangt u door middel van een einddeclaratie. Voorschotten zijn niet mogelijk.

 

Denk jij nu dat deze regeling iets voor jouw bedrijf is?

Het leven is een Circus helpt je graag een succesvolle aanvraag in te dienen. Inhoudelijk door samen met jou een traject te ontwerpen. Ook in het aanvraagproces zelf helpen we, door samen te werken met een partner WeCreate Consulting. We geven graag informatie over het aanvraagproces.

 

Wil jij in 2020 nog vlammen met je MKB bedrijf? Zorg dan dat jouw aanvraag voor de SLIM subsidie erbij zit komende september!

Boek een intake direct in mijn agenda. We sparren samen, uiteraard vrijblijvend, om te kijken hoe we jouw bedrijf naar het volgende level gaan tillen!